V sezóne 2011/2012 pretekajú v kategórii predžiakov ro?níky:

mladšie predžia?ky a predžiaci - 2003, 2004
staršie predžia?ky a predžiaci - 2001, 2002

Tréneri:
Michaela Košová
Róbert Babothy

Michael Vozár
?ubomír Va?o
Samuel Babej
Tomáš Uhler
Bianka Jurincová
Kristína Malová
Gabriel Vozár
Martin ?ižmár
Nina Uhliarová