Plán pretekov organizovaných LKŠ v jednotlivých kategóriách na sezónu 2011/2012

Kalendár pretekov SLA v sezóne 2011/2012

 
  Kategória predžiakov

  termín: 4.3.2012
  doc propozície na stiahnutie
 

 
  Kategória žiakov

  termín: 3.2. - 5.2.2012
  zrušené  Kategória FIS

  termín: - - - -

 


  Kategória veteránov


  termín: preložené na iný zatia? nešpecifikovaný termín